Przystań Szkraba - przedszkole gdynia
Aleksandra Molenda
Dyrektor


Absolwentka filologii angielskiej.
Posiada siedmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym. Od lat czterech sprawuje podwójną funkcję opiekunki i dyrektora w żłobku Harvardzik.

Zajmuje się sprawami organizacyjnymi, zapisami dzieci oraz kontaktem z rodzicami. Osobiste zainteresowanie sztuką i literaturą stara się wykorzystywać podczas zajęć plastycznych z dziećmi, jak również przekazywać im podstawy jeżyka angielskiego w dostępny i przyjazny dla nich sposób.

Radosne dzieciństwo to klucz do szczęśliwego Życia.

Email:   harvardzik.rumia@gmail.com